HOU YIFAN

Hou Yifan – Championne du Monde de 2010 à 2012 

Tournoi 2010 : Hou Yifan – Ruan Lufei / 5 – 3 /  Parties

Match 2011 : Hou Yifan – Humpy Koneru / 5,5 – 2,5 /  Parties