JU WENJUN

Ju Wenjun – Championne du Monde de 2018 à aujourd’hui 

Match 2018 : Ju Wenjun – Tan Zhongyi / 5,5 – 4,5 /  Parties

Tournoi 2018 : Ju Wenjun – Kateryna Lagno / 5 – 3 /  Parties

Match 2020 : Ju Wenjun - Aleksandra Goryachkina / 8,5 - 7,5 /  Parties