TAN ZHONGYI

Tan Zhongyi – Championne du Monde de 2017 à 2018 

Tournoi 2017 : Tan Zhongyi – Anna Muzychuk / 3,5 – 2,5 /  Parties